Corporate Information

Corporate Information

HQ, factories, branches of Kabaya Foods

HQ, factories, branches

HQ

Okayama HQ
1100 Mitsunonokuchi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama, 709-2197 Japan

Tokyo HQ
Kioicho Bldg. 10F, 3-12 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0094 Japan

Factory

Okayama Factory
1100 Mitsunonokuchi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama, 709-2197 Japan

Kanto Factory • Kanto No. 2 Factory
400 Kuniosa, Hitachiomiya-shi, Ibaraki, 319-2404 Japan

Branch

Tohoku / Hokkaido branch
5-3-8 Ogimachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-0034 Japan

Tokyo branch
Kioicho Bldg. 10F, 3-12 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0094 Japan

Kanto Branch
1-388-7-102 Yoshinocho Kita-ku Saitama-shi Saitama, 331-0811 Japan

Nagoya Branch
MS Intelligence Bldg. 1F, 2-1-2 Iwazukamotodori, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, 453-0861 Japan

Osaka Branch
2-15-30 Mizuhai, Higashiosaka-shi, Osaka, 578-0921 Japan

Chukoku / Shikoku Branch
1100 Mitsunonokuchi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama, 709-2197 Japan

Kyushu Branch
5-22-18 Hakataekiminami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0016 Japan